ODPUST PARAFIALNY

 

O D P U S T  P A R A F I A L N Y
KU CZCI
M A T K I   B O S K I E J  C Z Ę S T O C H O W S K I E J

 

SYCÓW, 24-27 sierpnia 2017

 

CZWARTEK, 24 sierpnia 2017 – DZIEŃ PRZYGOTOWANIA: ADORCJA I POJEDNANIE

 

godz. 17.30 – Msza święta

godz. 18.30 – Msza święta

godz. 19.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – w tym czasie SPOWIEDŹ

godz. 21.00 – Apel Maryjny

 

PIĄTEK, 25 sierpnia 2017DZIEŃ MODLITWY ZA ZMARŁYCH – uroczystości na Cmentarzu

 

godz. 18.00 – RÓŻANIEC za zmarłych
                    (możliwość przynoszenia imion zmarłych na kartkach w formie wymienianek)

godz. 18.30 – Msza święta za zmarłych Parafian i zmarłych z naszych rodzin

 

SOBOTA, 26 sierpnia 2017 – UROCZYSTOŚĆ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

 

godz.   8.00 – Msza święta

godz.   9.30 – Msza święta

godz. 18.00 – SUMA ODPUSTOWA z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ

                       Przewodniczy: Ks. Łukasz SKORACKI, dyrektor Radia Rodzina Kalisz

 

NIEDZIELA, 27 sierpnia 2017 – ODPUSTOWY DZIEŃ FATIMSKI – przygotowanie do odmówienia                  
                                                     Aktu Poświęcenia Parafii Niepokalanemu Sercu Maryi

 

 godz.   8.00, 9.30, 11.00, 16.00 i 20.00 – Msze święte z kazaniami o Matce Bożej
                                                                       Kaznodzieja: Ks. Kan. Bogumił KEMPA

 godz. 17.00 – KONCERT UWIELBIENIA – Zespół ABBA PATER MUSIC z Kalisza
                                                                    pod kierunkiem Jakuba Tomalaka